Straumann® Bone Level Tapered Linija Implantata

Fleksibilna linija implantata za dokazanu estetiku.

 

Straumann® Bone Level implantati su dizajnirani sa ciljem da obezbede, kako prirodan izgled i osećaj, tako i veliku fleksibilnost i balansiran protetski portfolio za svaku indikaciju.

 

Sinonim su za odličnu kliničku učinkovitost, izvanrednu estetiku i najviši stepen zadovoljstva pacijenta. Šta više, naša tehnologija samonarezujućih implantata, Roxolid® i SLActive® smanjuju invazivnost i povećavaju predvidivost i uspešnost tretmana.

Redukovana Invazivnost Tretmana

Invazivnost tretmana je smanjena korišćenjem manjih implantata sa visokokvalitetnim osobinama materijala Roxolid®.

Uspešnost Tretmana

Visoka predvidivost, kraći period zarastanja i unapređena regeneracija kosti čak i u kompromitovanim regijama zahvaljujući našoj SLActive® površini.

Biologija

Optimizovano očuvanje krestalne kosti Bone Control dizajnom.

Estetika

Izvanredni estetski rezultati uz pomoć izbalansiranog protetskog asortimana.

Rukovanje

Jednostavno rukovanje i osigurana preciznost sa CrossFit® konekcijom i LoximTM prenosnikom.

Naučno Dokazano

Zasnovano na naučnim ispitivanjima, Straumann BLT implantati su preporučljivi za sve indikacije, a naročito za radove u estetskoj regiji.

Posebne Pogodnosti

Straumann Roxolid® nudi doživotnu garanciju na implantate.

Straumann BLT implantati  nude klinički dokazane karakteristike, a dodatnu prednost predstavlja konični dizajn implantata koji omogućuje odličnu primarnu stabilnost u mekoj kosti i alveolama neposredno nakon ekstrakcije zuba. Koničan oblik vam omogućava i manipulaciju ograničenim anatomskim karakteristikama pacijenta.