Standard Plus

Straumann® Tissue Level Implantati

Ikona implantologije.

Dizajnirana za jednofaznu hirurgiju kako bi pojednostavila proces i redukovala komleksnost tretmana, ova linija implantata ide korak dalje. Pored očuvanja kosti ona čuva i periimplantno zdravlje vaših pacijenata. Jednostavni za ugradnju, dizajnirani da poštuju biološki razmak, Straumann® Tissue Level implantati sa SLA površinom prema nezavisnoj kliničkoj studiji koja obuhvata veliki broj pacijenata pokazuju najniži stepen mogućnosti razvoja periimplantitisa nakon 9 godina. Nakon više od 40 godina inovacija i izvanredne kliničke učinkovitosti, danas je to jedan od najbolje dokumentovanih implatoloških sistema na tržištu.

Straumann® Standard Plus Short Implantat

Svet novih mogućnosti.

Straumann® Standard Plus ,,Short’’ implantat dužine 4mm dostupan je u dimenzijama 4.1 i 4.8 sa RN i WN promerom vratnog dela.  Specifičnost ovog implantata čini spoj Bone Level navoja i SynOcta konekcije. Dolazi u kombinaciji Roxolid® materijala i SLActive® površine, što garantuje uspešnost celokupne terapije. Jedinstveni premium implantat od 4mm pruža više mogućnosti pri ugradnji bez kompleksne vertikalne augmentacije. Uz novu generaciju LOXIM prenosnika, olakšano je rukovanje bez upotrebe ključa za pridržavanje.

Indikovan za donju vilicu.

Biologija

Oponaša prirodnu anatomiju, poštujući biološki razmak kod svih dimenzija.

Oseointegracija

Visok stepen predvidivosti, kraće vreme terapije i poboljšana regeneracija kosti čak i u kompromitovanim slučejavima zahvaljujući SLActive® površini.

Snaga

Smanjena invazivnost postupka zahvaljujući manjim implantatima sa našim Roxolid® materijalom visokih performansi.

Efikasnost

Pojednostavljen i efikasniji tretman.

Rukovanje

Fleksibilnost i pouzdanost zahvaljujući synOcta® konekciji. Lakše rukovanje sa našim Loxim™ prenosnikom.

Higijena

Znatno olakšana zahvaljujući protetskoj margini u nivou mekih tkiva.

Vođena hirurgija

Takođe omogućena vođena hirurgija.

Estetika

Profil koji olakšava menadžment mekih tkiva.

Straumann® Standard Plus Implantat

Fleksibilno rešenje za više opcija.

Straumann® Standard Plus implantat, ugrađuje se u nivou mekih tkiva. Svojim poliranim vratnim delom od 1.8mm omogućava optimalan menadžment mekih tkiva. Ovaj cilindrični implantat dostupan je u dimenzijama prečnika 3.3mm, 4.1mm i 4.8mm sa različitim promerom vratnog dela: (RN) Ø4.8mm, (WN) Ø6.5mm.

Nova generacija Standard Plus implantata nudi kombinaciju: Roxolid® materijala, SLActive® površine, SynOcta® konekcije, Loxim® prenosnika, kao i širok protetski izbor rešenja.