Kompozitni materijal ojačan vlaknima

Mobilnost zuba predstavlja problem sa kojim se stomatolozi često susreću u praksi, a kao dva osnovna uzroka u literaturi se navode parodontitis i okluzalna trauma. Za pacijente ovo stvara neprijatnost u svakodnevnom životu, pre svega zbog narušene funkcije i estetike. Splintiranje mobilnih zuba za susedne jače je tehnika koja se koristi već dugi niz godina. Ipak, ova tehnika  je pomalo i kontroverzna, jer može loše uticati na oralno zdravlje sa aspekta održavanja oralne higijene i uticaja na susedne zube. Kompanija Dentapreg već 15 godina pokušava da prevaziđe ove probleme, istovremeno unapređujući pouzdanost, estetiku i jednostavnost upotrebe.

 

Dentapreg predstavljaju kompozitne trake ojačane vlaknima i prethodno impregnirane biokompatibilnom svetlosnopolimerizujućom smolom. Indikovane su za splintiranje zuba u situacijama kada nije neophodna prethodna priprema zuba, uključujući parodontalnu i posttraumatsku stabilizaciju, kao i ortodontsku retenciju. Takođe, preporučuju se za prednje i bočne adhezivne mostove, reparature proteza i ojačanje velikih restauracija. Jedan od oblika Dentapreg-a (PinPost) su sitna fleksibilna staklena vlakna u obliku  igle koja su pogodna za retenciju kruničnog dela nadoknada (kao kočići kanala korena).

 

Materijal je jednostavan za upotrebu, ekonomičan, minimalno invazivan i predstavlja pouzdano kratkoročno ili dugoročno rešenje. Još jedna od prednosti Dentapreg vlakana u odnosu na druge proizvode koji koriste suva vlakna, je da su trake impregnirane, lako savitljive, adaptabilne u željeni oblik i ne zahtevaju prethodno natapanje u praksi. Lagana lepljivost smole pomaže da se traka drži na mestu tokom adaptacije i prilikom rada nisu potrebni dodatni specijalni instumenti.

 

Prilagođavanjem istog principa koji se nalazi u prirodi – drvetu, kostima i zubnim tkivima, Dentapreg je stvorio novu klasu konstruktivnih kompozita. Na ovaj način je najmodernija vazduhoplovna tehnologija primenjena u stomatologiji – staklena vlakna koja se koriste i u svemirskim šatlovima, impregnirana su smolom kako bi se stvorio materijal sa jedinstvenim osobinama. Korišćenjem ove tehnologije postignuta su izuzetna biomehanička svojstva, koja obezbeđuju pouzdane rezultate kod svih vrsta splintiranja, a vlakna imaju veliku zateznu čvrstoću i nalaze se u samom vrhu liste u poređenju sa sličnim materijalima dostupnim na tržištu. Dentapreg je takođe izabran za ‘Top Splinting’ materijal i dodeljen mu je status ‘Izbor urednika’ od strane američkog magazina Dental Advisor.

 

Asist. dr sci Ana Todorović

Kompozitni materijal ojačan vlaknima - Dentapreg