Imedijatna ugradnja

Straumann® ImmediaXy

Podižemo protokol imedijatne ugradnje na sledeći nivo.

Povećana potreba pacijenata za što kraćim vremenom lečenja, rastući broj dokazanih studija na temu predvidivog dugorčnog uspeha i pozitivnih efekata na produktivnost i razvoj učinili su protokol imedijatne ugradnje popularnim izborom u implantologiji.

 

 

Podržan sopstvenim naučnim pristupom i izgradnjom zaostavštine inovacija, Strauman sada imedijatne protokole podiže na sledeći nivo pouzdanosti i efikasnosti.

 

Straumann nudi ekosisiteme rešenja koja su dizajnirana da omoguće stomatolškim stručnjacima da samouvereno i efikasno obezbede svojim pacijentima privremni rad u najkraćem mogućem roku kada je to moguće – odmah! Bez obzira da li se radi o jednom zubu, više zuba ili celoj vilici.