Aqua površina

Evolucija koncepta površine
Saznajte više o Acqua tehnologiji, osmišljenoj da bi vama bilo lakše.

 

Jedna od mnogih stvari koje nas ujedinjuju je ta što i mi, kao i vi postojimo da bi ljudima dali razloga za osmeh. Da bismo dostigli taj cilj mi konstantno investiramo u nova istraživanja i inovacije.

Acqua™ hidrofilna površina je dizajnirana da obezbedi visoku predvidivost tretmana

Neodent® Acqua™ hidrofilna površina predstavlja potpuno novi nivo visoko kvalitetne SLA površine, razvijene za dostizanje uspešnih rezultata čak i u izazovnim situacijama, kao što su meka kost ili imedijatni protokoli.

Upoređivanje površina

Hidrofobna površina

(konvencionalna)

Acqua

Hidrofilna površina

Kako se postiže hidrofilnost Acqua površine?

Sloj titanijum oksida na površini implantata je elektronegativan. Posledice ove karakteristike su smanjenje kontakta izmežu površine implantata i krvi, koja je takođe elektronegativna.

Implantati sa hidrofilnom površinom se karakterišu slojem elektropzitivnog titanijum oksida. Fizičko-hemijska aktivacija Acqua površine menja negativno naelektrisanu površinu u pozitivnu, privlačeći jone iz krvi i unapređujući kontakt krvi i površine implantata.

 

 

Acqua inovativna površina: pouzdanost i samopouzdanje u vašim rukama!

Bolji kontakt između kosti i implantata
Brža regeneracija kosti