Neodent® Grand Morse® implantološki sistem

Grandioznost je naše dostignuće!

 

Neodent® Grand Morse® implantološki sistem je dostignuće zasnovano na 20 godina iskustva u implantologiji i razmeni iskustava mnogih kliničara širom sveta. Istrajan u nameri da obezbedi visok kvalitet tretmana koji menjaju život pacijenta, Neodent® je izumeo Grand Morse® implantološki sistem koji predstavlja novi stepen evolucije u implantologiji. Čvrsto vezan za filozofiju poštovanja mehaničkih i bioloških principa, GM linija vam predstavlja implantat broj jedan u stomatološkoj implantološkoj terapiji.

Rezultat interakcije iskustva, talenta i odlučnosti

Grand Morse®

Grand Morse® implantološki sistem je razvijen na osnovu koncepta unutrašnjosti, počevši od jezgra implantata: protetskog interfejsa. Rezultat toga je rešenje koje kombinuje mehaničku snagu i svestrana protetska rešenja – od unitarnih do višestrukih, od konvencionalnih do digitalnih. Dobili smo kompletan sistem sa višestrukim benefitima, dizajniran da vaš rad učini još efikasnijim.

GRANDIOZNA STABILNOST

Dizajniran za imedijatne tretmane kod svih tipova kostiju

GRANDIOZNA ESTETIKA

Obezbeđuje lep i prirodan osmeh

GRANDIOZNA JEDNOSTAVNOST

Lakoća upotrebe u svom najboljem obliku

GRANDIOZNA POUZDANOST

Stabilna i snažna osnova dizajnirana za dugoročni uspeh