Zygoma GM

Implantat za zigomatičnu kost

 

Zigomatični implantati su posebno dizajnirani da donesu uspešne rezultate u slučajevima atrofične maksile, a ujedno su i alternativa za graft.
Neodent® Zygoma GMTM upotpunjuje standardni implantološki sistem sa ciljem da omogući protokol imedijatnog opterećenja kod fiksnih restauracija. Ovo rešenje kombinuje Grand Morse mehaničku snagu sa raznovrsnim protetskim rešenjima. Jedna protetska konekcija za sve GM implantate znatno olakšava korišćenje sistema.

Karakteristike i prednosti

Grand Morse konekcija

Sve prednosti originalne šesnaestostepene konične Morse konekcije, dizajnirane da osigura čvrsto poklapanje za optimalno zatvaranje konekcije.

Ravan dizajn u koronarnom delu kako bi obezbedio fleksibilnost kod pozicioniranja implantata.

Dizajn implantata

Deo implantata dizajniran bez navoja za nežan kontakt sa muozom kako bi se zaštitila meka tkiva.

Od središnjeg dela ka apikalnom navoji su dublji.

Obiman portfolio

Dijametar od 4.0 mm

10 različitih dužina: 30 / 35 / 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 / 52.5 / 55 mm.