Titamax GM

Fleksibilnost kod vertikalne ugradnje implantata.

 

Titamax™ je cilindričan implantat indikovan za tip kosti I i II gde omogućuje fleksibilnu vertikalnu ugradnju.

Karakteristike i prednosti

Grand Morse konekcija

Dijametri 3.5 / 3.75 / 4.0 / 5.0 mm

Dužine implantata od 7 / 8 / 9 / 11 / 13 / 15 / 17 mm

Dizajn implantata

Cilindrični implantat (paralelne strane)

Implantat sa duplim navojima

Samonarezujući vrh implantata