Imedijatni tretmani kod svih indikacija

Savremena implantologija – lider imedijatnih tretmana

 

Za 25 godina svog postojanja, Neodent® je postao vodeća implantološka kompanija u razvoju protokola imedijatne ugradnje i imedijatnog opterećenja. Štaviše, Neodent® je, uzimajući u obzir ključne biološke principe, razvio nove karakteristike dizajnirane da maksimiziraju predvidivost i dostignu dugotrajne rezultate.

Naš ključni fokus

Imedijatna funkcija za kraći vremenski period bez graftovanja

Imedijatno olakšanje zahvaljući stabilnoj osnovi

Imedijatna prirodna estetika sa prilogodljivim restorativnim opcijama

Neodent® dizajn imedijatnih tretmana sačinjen je od dokazanih karakteristika koje su konstantno primenjivane kroz Neodent® implantološki sistem. Izgrađen je na osnovu pet ključnih faktora i dizajniran za postizanje uspešnih rezultata kod imedijatnih protokola kod svih indikacija: počevši od pojedinačnih krunica do bezubih vilica.

Prilagodljive restorativne opcije

Sveobuhvatan raspon restorativnih opcija: od krune do mosta, od radova na cementiranje do radova na šrafljenje, od radova na nivou implantata do radova na nivou abatmenta, od konvencionalnih do digitalnih procesa rada.

Prirodni izlazni profil

Konzistentan menadžment mekih tkiva i fleksibilna visina gingive poštuju biološke razmake dostižući tako imedijatnu funkciju i estetiku.

Duboka “Morse taper” konekcija

Duboka “Morse taper” konekcija u kombinaciji sa “platform switch” dizajnom obezbeđuju čvrsto poklapanje za optimalno zatvaranje i optimalno opterećenje implantata.

Dizajn implantata optimizovan za dostizanje visoke primarne stabilnosti

Dizajn oblikovan za postizanje visoke početne stabilnosti kod različitih tipova kostiju, predviđen za imedijatne tretmane.

Optimalna površina i materijal

Najbolje dugoročne performanse peskirane površine implantata. Hidrofilna površina odgovara na izazove čak i u kompromitovanim situacijama, kod mekane kosti ili imedijatnih protokola.