Implaprotect

Zaštitite osmeh vašeg pacijenta

 

Iako je prvi zubni implantat postavljen još 1965. Godine, dentalnoj industriji trebalo je još dosta godina da usvoji prednosti korišćenja tehnologije implantata. Tek 1990-ih implantati postaju dokazana opcija za zamenu zuba. Veliki broj ordinacija sada preferira dentalne implantate, a njihov je uspeh podstaknut time što nude kako estetsko tako I funkcionalno rešenje.

Međutim, sam postupak može doneti dugoročne probleme: ključna pretnja uspehu lečenja je porast povezanih specifičnih bolesti, kao što su periimplantatni mukozitis i periimplantitis, koji nakon 9 godina može zahvatati 60% implantiranih pacijenata. Nažalost, kako su nedavne studije dokazale, ove bolesti su degenerativne, tako da je potrebna rana dijagnoza I lečenje kako bi se sprečio gubitak implantata.

Stomatolozi znaju od kolike je važnosti brzo lečiti periimplantatni mukozitis kako bi se sprečio početak periimplantitisa i potencijalni gubitak implantata . Dentalna praksa sada može svojim pacijentima pružiti nehirurško lečenje za ovu pojavu koja je u porastu. Implaprotect deluje kao prva linija odbrane od periimplantitisa.

 

Nauka i jednostavnost

Patentirani preparat Implaprotect pruža antibiotsku i regenerativnu terapiju na bazi “sve-u-jednom” za lokalizovano lečenje periimplantatnog mukozitisa. Kombinovani preparat antibiotika i tečnosti može prodreti u mikro otvore implantata čime napada i zadržava širenje bakterija. U kombinaciji sa hijaluronskom kiselinom stimuliše ponovni rast kostiju, pa samim tim poboljšava oseointegraciju.

Zašto Implaprotect?

Koristite Implaprotect:
• za lečenje periimplantatnog mukozitisa (gde nema gubitka kosti),
• tokom ugrađivanja implantata,
• da bi zaštitili krestalnu kost prilikom ekstrakcije zuba radi budućeg postavljanja implantata.

IMPLAPROTECT MTD MedTechDental Demeas

Patentirano lokalno delovanje sa brzim učinkom:

• napada i zadržava proliferaciju bakterija,
• povećava proliferaciju stanica kostiju i mekog tkiva,
• poboljšava osteogene i osteoinduktivne aktivnosti.

 

Benefiti proizvoda

• Dezinifikuje i leči zahvaćena područja sa lokalno primenljivom formulom usporenog otpuštanja, koja osigurava visoku koncentraciju tokom trajanja tretmana.
• Sprečavanje/odlaganje gubitka koštane mase kod pacijenata koji imaju mukozitis.
• Nehirurško lečenje koje se može sprovoditi tokom redovnih poseta.
• Kada se primenjuje kod ugradnje novog implantata, vidljiva je bolja oseointegracija nakon 3 do 4 meseca kod 100% tretiranih slučajeva.