Parodontološka hirurgija

Parodontalna hirurgija za cilj ima lečenje različitih stanja gingive i regeneraciju parodoncijuma. Primarni fokus je na redukciji i regeneraciji estetski neprivlačnog povlačenja gingive.

 

Kategorije proizvoda:

• Hirurške kirete
• Parodontalni raspartorijumi
• Parodontalna dleta
• Parodontalne sonde
• Držači za parodontalne sonde
• Instrumenti za tunel tehniku
• Set za tunel tehniku
• Set hirurških instrumenata