Restauracije

Otkrivanje novih mogućnosti na koje možete da se oslonite

Da bi kompozitna restauracija bila uspešna mora da postoji precizna imitacija originalne strukture zuba. Dva inovativna proizvoda – Dentapreg UFM i Dentapreg PINPost – osmišljena su da isprate upravo to.

Čvrstoća Dentapregovih jedinstvenih fiberglas, svetlosnopolimerizujućih elastičnih traka, zajedno sa mogućnošću da se savršeno prilagode svakom obliku krune, čine ih nezamenjivim sredstvom za bilo koji minimalno invazivni tretman. Za restauracije bilo koje kompleksnosti, Dentapreg traka je sposobna da imitira gleđno-dentinsku granicu. Kao rezultat toga, okluzalne sile se šire kroz krunu, čime se sprečavaju prelomi i produžava vek trajanja velikih restauracija.

Jedna od glavnih prednosti Dentaprega je njegova pametna fleksibilnost zbog koje su trake i pinovi pogodne za veliki broj različitih indikacija i aplikacija u restaurativnoj stomatologiji i minimalno invazivnoj protetici: resaturacija krune, ojačavanje velikih restauracija, ojačavanje kompozitnih vinira i rekonstrukcija incizalnih ivica.

Ispratite naredne tutorijale i uverite se koliko je minimalno truda potrebno za maksimalne rezultate.

Dentapreg UFM

Restauracije IV klase, na primer kod oštećenja incizalne ivice zuba, do sada su imale najveći procenat neuspešnosti jer su se takve krune često lomile. Dentapreg vam može pomoći da sprečite ovakve situacije i smanjite taj rizik insercijom ultratanke fiberglas UFM trake. Ovakvo ojačanje se ponaša kao zamena za gleđno-dentinsku granicu tako što prenosi okluzalne sile kroz celu krunu i sprečava koncentraciju stresa na samo jednoj tački. Kao rezultat toga dobijate krunu sa vrlo malom verovatnoćom preloma. I to nije jedina prednost ovih traka. Ovako rekonstruisane krune zadovoljavaju visoko estetske zahteve zahvaljujući mogućnosti da se glatko uklope sa bojom okolnog kompozita.

Restauracija incizalnih ivica Dentapreg UFM trakama

Restauracija kompletne krune Dentapreg UFM trakama

Dentapreg PINPost

Ukoliko vam je potrebna rekonstrukcija zuba nakon endodoncije ili nakon oštećenja krune zdravog zuba, na pravom ste mestu. Dentapreg PINPost je parvo rešenje za za brzu retenciju bez ikakvog rizika.

PinPostovi su toliko tanki i savitljivi da im ne predstavlja nikakav problem da se prilagode zakrivljenosti korena tako da preparacija kanala više nije neophodna. PinPostovi su debljine svega 0.45 mm, tako da možete koristiti više pinova u jednom kanalu čime obezbeđujete jaču retenciju, poštujući pritom biomehaniku zuba čime izbegavate rizik od preloma korena zuba. Ovi pinovi olakšavaju i ubrzavaju proces rekonstrukcije zuba.

Restauracija zuba Dentapreg PINPostovima

Restauracija zuba Dentapreg PINPostovima – Tutorijal