Konzervativni tretmani

Terapije stomatoloških oboljenja, lečenja i restauracije igraju važnu ulogu u svakodnevnom radu stomatoloških hirurga. Devemed je za vas kreirao instrumente koji će olakšati vašu dnevnu praksu.

 

Kategorije proizvoda:

• Ekskavatori
• Instrumenti za retraktivni konac
• Retraktor gingive
• Nabijači
• Šestice
• Nosači
• Instrumenti za modelaciju
• Špatule
• Koštani špricevi
• Držači za artikulacioni papir
• Staklene pločice
• Set za konzervativu