Edukacija

kao stručna podrška

DEMEAS nudi mogućnost brzog usavršavanja onih koji žele da usvoje najsavremenije informacije iz oblasti dentalne implantologije.

Nakon cele jedne decenije uspešne edukacije naših polaznika nastavljamo sa istom tradicijom, ali ovog puta u mnogo većem obimu kako bi odgovorili svim vašim potrebama.

 

Organizacijom stručnih seminara i kurseva, naša kompanija omogućava stomatolozima nadogradnju teoretskog i praktičnog znanja. Savremeni pristup edukaciji uz sticanje manuelnih veština je cilj svakog našeg programa. Ovaj regionalni edukativni program, uz pomoć selektovanih domaćih i stranih predavača, polaznicima pruža mogućnost da upoznaju najsavremenije terapijske procedure i materijale, po povoljnijim cenama od ekvivalentnih kurseva u inostranstvu.

 

Svi naši kursevi su podržani od strane Straumann Education Department-a iz Bazela, a programi praćeni odgovarajućom literaturom, materijalima i originalnim Straumann® komponentama.
Najbolji sa najboljima
To da se prave vrednosti uvek prepoznaju dokazuje naša dugogodišnja uspešna saradnja sa Stomatološkim fakultetom, Univerziteta u Beogradu gde smo posebno ponosni na saradnju i stručnu podršku našeg KOL (Key Opinion Leader), svetski priznatog prof. dr Alekse Markovića.

 

Prof. dr Marković je profesor oralne hirurgije, implantologije i stomatološke anesteziologije, a ujedno je i dekan Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, direktor ITI Centra Beograd, direktor ITI Study Club Beograd, predsednik Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva i ITI Fellow. Profesor Marković iza sebe ima 26 godina dugo iskustvo u vođenju osnovnih i master kurseva oralne hirurgije i implantologije. Autor je i koautor 54 istraživačka rada objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Vodio je nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata posvećenih temama regeneracije kosti i opterećenja implantata od kojih su mnogi realizovani pod okriljem Straumann Group-a.

 

Okupljajući u svom timu samo najbolje, Straumann Group i Demeas, sa istaknutim stručnjacima dentalne medicine, stvaraju nove generacije uspešnih implantologa.
Quality Grey

Kursevi su akreditovani i održavaju se na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u besprekornim uslovima rada. Nakon uspešno završenog kursa, polaznici stiču zvanični Straumann sertifikat.

U skladu sa trenutnim dešavanjima i inovacijama, a sa ciljem da pokrijemo svaki segment razvoja na polju dentalne implantologije na svetskom nivou, naše najvernije klijente redovno šaljemo na stručna usavršavanja i kontinuiranu edukaciju u inostranstvu, gde imaju priliku da uče na iskustvima stručnjaka koji su i sami utemeljivači novih pristupa i koncepata u stomatologiji i implantologiji.