Hirurgija mekog i čvrstog tkiva

Hirurški instrumenti predstavljaju važan kriterijum za konkurentnost stomatološke prakse oralnog hirurga. Osnovni cilj tretmana hirurškim instrumentima jeste održavanje i očuvanje mekih i tvrdih tkiva, a sve to zajedno sa hirurškim protokolm ugradnje implantata kako bi se postigli savršeni estetski rezultati i funkcionalnost cele usne duplje.

• Držači za skalpel
• Hirurške kanile za aspiraciju
• Karpul špricevi
• Hirurške makazice
• Makazice za mikrohirurgiju
• Hirurške pincete
• Atraumatske mikro pincete
• Univerzalne pincete
• Kontrapincete
• Anatomske pincete
• Peani
• Ekarteri
• Hirurške kirete
• Grebalice
• Raspartorijumi
• Iglodržači

• Iglodržači za mikrohirurgiju
• Klešta za meka i tvrda tkiva
• Krijerova klešta
• Instrumenti za sinus-lift
• Čekići
• Osteotomi
• Instrumenti za ekstrakciju i aplikaciju kosti
• Bone mill
• Trepan boreri
• Instrumenti za merenje debljine kosti
• Osnovni implantološki hirurški set
• Flap design set
• Sinus-lift set
• Sinus-lift set – veliki
• Set za splintiranje grebena
• Set za augmentaciju – sve u jednom