Parodontologija

Preventivne mere, nehirurški tretmani džepova, kao i svi propratni tretmani su prvi korak koji treba preduzeti kod prevencije i lečenja parodontopatije.

 

Kategorije proizvoda:

• Parodontološke kirete
• Univerzalne kirete
• Grejs kirete
• Kamen za oštrenje
• Magneti za testiranje ugla kirete
• Set za profilaksu