Implacure

Oko 20% pacijenata sa ugrađenim implantatima i dalje pati od takozvane “otkucavajuće stomatološke bombe”- periimplantitisa.  Usprkos tome, do sada nije bilo dokazanog protokola ili rešenja za tretiranje ovog destruktivnog upalnog stanja. Sada Implacure daje stomatološkoj praksi nove mogućnosti lečenja ovakve bolesti.

 

Nauka i jednostavnost

Sada svojim pacijentima možete ponuditi brz i pristupačan tretman koji će im povećati šanse za očuvanje postojećih implantata i spasiti pacijente od nelagodnosti ekstrakcije i zamene implantata.

Implacure-ov “sve-u-jednom” pristup omogućuje stomatolozima da sprovedu tretman na licu mesta, povećaju šanse za očuvanje postojećeg implantata, smanje troškove, a samim tim i uštede vreme. Implacure takođe osigurava potpunu saradnju pacijenata, jer sve aspekte tretmana kontroliše sam stomatolog.

Implacure komplet sadrži kombinovani antibiotski preparat, borer za izvođenje tretmana implantoplastike, regenerativne komponente i komponente za dekontaminaciju. Ovaj set obezbeđuje siguran i uspešan protokol za regeneraciju kosti kako bi se postigao sveobuhvatan ishod lečenja. Takav postupak pomaže kod konsolidacije zubnih kostiju i omogućuje vertikalnu regeneraciju alveolarnog grebena. Dekontaminacija se osigurava primenom visokih koncentracija CHX gela i ortofosforne kiseline.

Zašto Implacure?

Koristite Implacure da bi:
• Lečili periimplantitis bez ekstrakcija implantata.
• Pomogli pacijentu da uštedi vreme i novac.
• Proširili ponudu opcija lečenja u vašoj stomatolškoj praksi.
• Povećali profitabilnost vaše stomatološke prakse.

 

Patentirani protokol lečenja s rezultatima

U više slučajeva kod pacijenata lečenih tokom faze razvoja proizvoda, pokazani su sledeći rezultati:
• Uspešni kratkoročni i srednjeročni rezultati na 43 pacijenta: “izvrsni” rezultati nakon 8 dana kod 84% pacijenata i “dobri” kod 16% pacijenata.
• Dobri rezultati kod svih lečenih pacijenata nakon 3-6 meseci.
• Poboljšana oseointegracija: Svi tretirani implantati bili su dobro oseointegrisani nakon 3-4 meseca.
• Odlični dugoročni rezultati: Implantati s teškim periimplantitisom pokazali su izvrsne rezultate kod svih pacijenata sa koštanom regeneracijom oko implantata.

IMPLACURE MTD MedTechdental Demeas

Benefiti proizvoda

• Povećane šanse za spašavanje postojećeg implantata.
• Brži i pristupačniji tretman.
• Manje nelagodnosti za pacijenta.
• Regeneracija kosti u kraćem vremenskom roku nego kod standardnih tretmana.
• Implaprotect-ovo patentirano rešenje upotrebe hijaluronske kiseline poboljšava regeneraciju alveolarne kosti omogučavajući bolje ugrađivanje implantata.9
• Potpuna saradnja pacijenta (svi postupci pre i posle zahvata su pod kontrolom stomatologa).
• Najbolji u klasi lokalno primenljivih antibiotika.
• Opsežna I dugotrajna dekontaminacija primenom visokih patentiranih koncentracija CHX gela i ortofosforne kiseline.

Primenom Implacure sistema borimo se protiv biofilma koji napada meko tkivo (a ponekada i kost). Patentirana formula omogućuje snažnom antibiotiku da deluje lokalno nekoliko dana, leči izloženu implantnu površinu, eliminiše bakterije i stvori zdravije okruženje. Hijaluronska kiselina se ponaša kao nosilac i stimulans živim tkivima omogućavajući brži oporavak, podsticanje rasta, i donosi  održive, zdrave i estetske rezultate za nekoliko dana. Bolest je zaustavljena na duži period i kost koja nosi implant kao i sam implant su zaštićeni.