PURE CERAMIC – Savremeno dostignuće u implantologiji

Iako su titanijum implantati najčešće korišćeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi, eventualne imunološke reakcije i mogući estetski neuspeh povezan sa njihovom primenom nametnuli su potrebu za razvojem novih materijala za izradu implantata. Aktuelna istraživanja dokazala su izvrsnu biokompatibilnost i oseointegraciju cirkonijum implantata što ih čini pogodnim za kliničku primenu. Značajna prednost cirkonijum implantata je slaba plak prijemčivost što rezultuje odličnom reakcijom okolnog mekog tkiva i niskom stopom periimplantitisa. Ova karakteristika ih čini posebno pogodnim za oralnu rehabilitaciju pacijenata sa parodontopatijom. Boja i transparentnost cirkonijum implantata obezbeđuje predvidljiv estetski uspeh. Razvoj digitalnih tehnologija omogućio je individualizaciju abatmenta i olakšao rad sa jednodelnim cirkonijum implantatima.