Prezentacija Neodent GM implantološkog sistema

24. septembar 2020. godine u 20:00 h

Na AcaDEMEA platformi

Prof. dr Sergio Bernardes
Mrs Lizette Riley, Regional Education Director

Nedonet implantološki sitem postoji preko 30 godina, a na našem tržištu prisutan je više od 3 godine, kada je održana zvanična promocija Neodent Cone Morse sistema u Srbiji. Od tada se veliki broj stomatologa upoznao sa ovim sistemom i koristi ga u svakodnevnom radu.

Stalni rad na unapređenju sistema kako bi se prilagodio svim zahtevima korisnika, dovodi do razvoja Neodent Grand Morse implantološkog sitema, koji predstavlja svojevrsnu evoluciju za ovu kompaniju. Rezultat dugogodišnjeg istraživanja baziranog na naučnim i kliničkim iskustvima je sistem koji kombinuje mehaničku stabilnost sa raznovrsnim protetskim rešenjima, za konvencionalne i digitalne tehnike rada.

Savremena implantologija stavlja pred stomatologe sve veće izazove, pre svega sa aspekta vremena, i zahteva da sve procedure traju što kraće. Neodent Grand Morse sistem nudi tri dizajna implantata, sa jedinstvenom Aqua hidrofilnom površinom kako bi se povećala primarna stabilnost i omogućilo imedijatno opterećenje.