Predavanje – Da li je BLT dizajn odgovor na savremene zahteve pacijenata i kliničara?