Novosti

27. & 28. novembar 2020. godine   Prof. dr Aleksa Marković Prof. dr Snježana Čolić Doc. dr Bojan Janjić Kurs se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Predavanjem će biti obuhvaćene različite teme: koštani graftovi, zamenici za kost, membrane – primena u implantologiji, horizontalna augmentacija alveolarnog grebena koštanim graftovima, GBR...

17, 18, 19. septembar 2020. godine TEORIJSKI KONCEPTI IMEDIJATNE REHABILITACIJE Prof. dr Aleksa MarkovićDoc. dr Branka Trifković Kurs se sastoji od teorijskog i praktičnog dela i obuhvata hirurško-protetska rešenja imedijatne ugradnje i imedijatnog opterećenja na BLT implantatima.   Polaznici vežbaju na modelima – hands on – na Straumann modelima. Polaznici...