Augmentacione procedure u implantologiji

27. & 28. novembar 2020. godine

 

Prof. dr Aleksa Marković
Prof. dr Snježana Čolić
Doc. dr Bojan Janjić

Kurs se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Predavanjem će biti obuhvaćene različite teme: koštani graftovi, zamenici za kost, membrane – primena u implantologiji, horizontalna augmentacija alveolarnog grebena koštanim graftovima, GBR tehnike, ugradnja implantata uz istovremenu augmentaciju grebena, vertikalna augmentacija u bočnom segmentu gornje vilice, sinus lift procedure – lateralni pristup i osteotomska tehnika.

Mesto održavanja kursa: Klinika za oralnu hirurgiju (dr Subotića, br4).

Cena kursa: 500 eur.

Polaznici vežbaju na modelima – hands on – na svinjskim glavama.
Polaznici imaju mogućnost da putem kamere prate uživo operacije – live op.
Kurs je akreditovan od strane Stomatološkog fakulteta.
Svaki polaznik dobija zvanični Straumann sertifikat.